این سایت متعلق به یک شرکت تحقیقاتی در زمینه‌ی کامپیوتر می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی فعالیت‌های این مرکز به دست آورید. علاقه‌مندان با مراجعه به بخش تحقیق این سایت می‌توانند اطلاعاتی درزمینه‌ی پروژه‌های در حال انجام این مرکز به دست آورند. از طریق این سایت می‌توانید به انواع مقالات و مطالب مرتبط با کامپیوتر دسترسی پیدا کنید.