این سایت متعلق به یک سازمان ملی است که وظیفه‌ی آن آماده‌سازی و ایجاد رابطه بین دانش‌آموزان ، کالج‌ها و فرصت‌های آنها می‌باشد. این موسسه در سال ۱۹۰۰ به صورت ترکیبی بیش از ۴۲۰۰ مدرسه ، کالج و دانشگاه و دیگر ارگان‌های مطالعاتی تأسیس گردید. این کالج سالانه بیش از ۳ میلیون دانش‌آموز و خانواده‌های آنها ، ۲۲ هزار دبیرستان و ۳۵۰۰ کالج را با ارائه‌ی برنامه‌های بزرگ و خدمات ارزنده در زمینه‌ی نحوه‌ی پذیرش کالج‌های راهنمایی ، ارزیابی و کمک‌های مالی ،ثبت‌نام ، آموزش و یادگیری را تحت پوشش قرار می‌دهد.