این سایت مختص به موسسه‌ی خیریه‌ی موزه‌ی تواستر می‌باشد. این موسسه ، موزه‌ای از تواسترها تشکیل داده است.علاقه‌مندان می‌توانند توسترهای خود را هدیه کنند. خبرنامه ، هدایا ، اسباب بازی ، بخش پرسش و پاسخ ، میزگرد بحث و توسترهای متفرقه و هم‌چنین تاریخچه‌ی تشکیل این موسسه و برخی از اهداف آن در دیگر قسمت‌های‌ این سایت قابل دسترس می‌باشد.