این سایت شبکه‌ای از سایت‌های سرویس‌دهنده به موسیقی‌دانان ، موسیقی الکترونیک را معرفی می‌کند. این سایت شامل اطلاعات مربوط به بیش از ۹۰۰ مدل سینتی سایزر است ، ایستگاه گاز (اتحادیه منحصر به فرد سازندگان موسیقی) استودیو آوایی ، کاربر صدا که شامل CD و محصولات مشابه می‌باشد ، فهرستی که شامل موسیقی‌دانان ،استودیوها و فروشگاه‌ها است از خدمات این سایت محسوب می‌شود.