این سایت به فروش دوربین اختصاص دارد. این سایت برای معرفی مغازه‌ی دوربین فروشی Porters و خدمات آن تأسیس شده است. چه می‌فروشیم؟ سؤالاتی درباره‌ی عکس ، اطلاعات فروشگاه ، کاتالوگ‌ و چگونگی سفارش محصول از خدمات ارائه شده در این سایت می‌باشند.