این سایت به اپرا اختصاص دارد. فهرست فستیوال‌های سالانه به تفکیک کشورهای اجراکننده ، مقالات مربوط به اپرا در روزنامه‌های جهان ، اطلاعاتی در مورد بیش از ۵۸۰۰۰ اپرای اجرا شده از سال ۱۹۹۹ ، امکان جستجو با نام اپرا ،آهنگ‌ساز ، تاریخ و محل برگزاری‌ ، فهرست خانه‌های اپرا در سراسر جهان به شکل فهرست الفبایی (نام شهر یا نام کمپانی) در این سایت موجود می‌باشد که از خدمات این سایت محسوب می‌گردد.