این سایت به معرفی آلات بادی موسیقی می‌پردازد. در قسمتی از این سایت علاقه‌مندان با تولیدات و محصولات آشنا می‌شوند. سرویس‌های متفاوتی از قبیل: مشاوره ، تدریس خصوصی و تعمیر به شکل لینک در دسترس مراجعه کنندگان قرار می‌گیرد.