این سایت به خوش‌نویسی و هنرمندان اختصاص دارد. خوش‌نویسی و گالری هنرمندان ، زیبانویسی الفبا ، صفحه‌ی حروف‌گذاری برای بچه‌ها ، داستان سی‌سی‌لیا ، راهنمای جهانی خوش‌نویسی ، گالری پستی بین‌المللی هنر ، محافظ مانیتور و معرفی سایتی در مورد سوارکاری و باغبانی از خدمات این سایت می‌باشد.