این شبکه متعلق است به انجمن ملی (Mill Hill) ، که در زمینه‌ی انجام تحقیقات پزشکی فعالیت‌های چشم‌گیر و سودمندی انجام می‌دهد. تحقیقات مورد نظر در خصوص مراقبت‌های سلولی و ژنتیکی ، بیماری‌های عفونی و ایمنی ،نیورساینس و زیست‌شناسی ساختاری انجام می‌پذیرد. در ضمن با فعالیت‌های این انجمن علمی و مقالات منتشر شده در زمینه‌ی تحقیقات آنها آشنا شده و می‌توانیم آنها را مورد بررسی قرار دهیم.