این سایت اطلاعاتی متعلق است به فدراسیون ملی نابینایان ، در این بخش اطلاعاتی در زمینه‌ی شعبه‌ها ، اهداف ، خدمات متعدد شغلی و نشریات مربوط به این فدراسیون ، گزارش و کتب ، ارائه می‌گردد. هم‌چنین می‌توان از اطلاعات مربوط به مرکز فناوری خط بریل که مخصوص نابینایان است برخوردار شد. در این سایت با سازمان‌هایی آشنا می‌شویم که سرویس‌های ناشناخته و جهانی را به شیوه‌ای صحیح و مناسب ارائه می‌دهند و گزارش‌هایی در زمینه‌ی فعالیت این سازمان‌ها ،رویدادهای اخیری که در آنها رخ داده ، کنفرانس‌ها و کنگره‌های برگزار شده و مجلات منتشر شده به زبان‌های انگلیسی ، فرانسوی ، پرتغالی و اسپانیولی از طریق این سایت عرضه می‌گردد.