این مرکز مانند پل ارتباطی است بین متخصصین ایرانی با متخصصین خارج از ایران. این مرکز ارتباطی به صورت یک سازمان غیرانتفاعی فعالیت دارد می‌توان از خدمات این مرکز به ارائه‌ی اطلاعات بین‌المللی به صورت بانک اطلاعاتی برای استفاده‌ی پزشکان متخصص در ایران ، گزارش از تازه‌ترین خبرهای پزشکی درجهان ، ارائه‌ی نتایج حاصل از انجام کنفرانس‌ها و کنگره‌های پزشکی و علمی ، امکان برقراری ارتباط با متخصصین مسئول به وسیله‌ی Chat ، معرفی بیمارستان‌های جهانی که خدمات پزشکی ویژه به بیماران ارائه می‌دهند ، امکان جستجو و یافتن پزشک متخصص هر بیماری ، امکان ارسال نظرات و پیغام‌های شخصی ، امکان استفاده از عضویت در این مراکز ارتباطی و معرفی مراکز و سازمان‌های حرفه‌ای در امور پزشکی اشاره کرد.