این مرکز شاخه‌ای از کالج آموزشی و علمی دانشگاه ویرجینیای غربی می‌باشد که در آن فعالیت‌های علمی و پزشکی مربوط به افراد ناتوان و بیمار صورت می‌گیرد و خدمات ویژه‌ای به آنها ارائه می‌دهد. خدمات ارائه شده در این سایت شامل: ۱- گزارش از همایش‌های مربوط به اختلالات جسمی افراد. ۲- ارائه خدمات شغلی و استخدامی برای این افراد. ۳- ارائه‌ی اطلاعات از مراکز و سازمان‌های فعال در این زمینه. ۴- معرفی سایت‌ها و شبکه‌های مربوطه. ۵- شناسایی مجلات و نشریات پزشکی. ۶- امکان بررسی و جستجوی اطلاعات مربوط به بیماری‌ها و ناراحتی‌های جسمی توسط این سایت. ۷- امکان برقراری ارتباط با مسئولین این مرکز می‌باشد.