انجمن دندان‌پزشکی مکمل ،در ســـال ۱۹۷۸ تأسیس گردید. هدف این انجمن کسب اطلاعات مربوط به دهان و دندان و ارائه‌ی آن به عموم و روش‌های درمان بیماری‌های مربوط به دندان‌پزشکی می‌باشد. امکان مبادلات علمی و آموزشی در این سایت ،ارائه‌ی اطلاعات مربوط به درمان و مداوای بیماری‌های دهان و دندان ، گزارش از آخرین یافته‌های پزشکی ، امکان استفاده‌ی عموم از امکانات عضویت و اشتراک ،برقراری ارتباط با افراد فعال و مسئول ، اطلاعات مربوط به زمان کنفرانس‌های مربوطه و نتایج حاصل از آنها و معرفی سایت‌های مربوط به دهان و دندان بخش‌های عمده‌ی این سایت را تشکیل می‌دهد.