مدارس‌ودانشگاه‌های‌دندان‌پزشکی در پنسیلوانیا هدف از تأسیس این سایت معرفی کامل تاریخچه‌ی خدمات مدارس علمی و دانشگاهی در پنسیلوانیا و چگونگی فعالیت‌های انجام شده و کسب و بررسی نتایج حاصل از آنها می‌باشد. این سایت به ارائه‌ی خدماتی از قبیل: ارائه‌ی اطلاعاتی کامل درباره‌ی مدارس دندان‌پزشکی ، معرفی آکادمی‌های فعال و بررسی کار آنها ، گزارش از دانشکده و گروه‌های فعال ، ارائه‌ی نشریه‌ها و مجلات منتشر شده در زمینه‌ی بهداشت دهان و دندان ، ‌ ارائه‌ی خدمات آموزشی در زمینه‌ی رعایت بهداشت عمومی برای یک زندگی سالم و طولانی می‌پردازد.