مرکز جمع‌آوری منابع رسمی دندان‌پزشکی این مرکز اطلاعات و گزارشات مربوط به منابع مختلف فعال در زمینه‌ی علم دندان‌پزشکی که به صورت تأیید شده و رسمی درآمده است را به عموم علاقه‌مندان ارائه می‌دهد. خدمات این سایت عمدتاً شامل: ارائه‌ی فهرست کامل از منابع و مأخذ موجود که به شکل رسمی و تخصصی درآمده ، ایجاد برقراری ارتباط با ناشرین و مؤلفین مربوط به این منابع ، گزارش از کار و فعالیت هر یک از منابع مذکور ، امکان سرمایه‌گذاری برای حل مشکلات ایجاد شده توسط ناراحتی‌های دهان و دندان ، معرفی دندان‌پزشکان متخصص ، استفاده از راهنمایان و مشاوران دهان ودندان ، معرفی محصولات تولیدشده در این زمینه ، ارائه‌ی گزارش از کار تحقیقاتی کنفرانس‌ها و همایش‌های انجام شده‌ی علمی ، آموزش چگونگی مراقبت از دهان و دندان ، ارائه‌ی توصیه‌های مراقبتی در زمینه‌ی دهان و دندان توسط پزشکان متخصص می‌باشد.