سایت رسمی ویژه نامه خاتون با هدف انعکاس آنلاین اخبار و مقالات و انقادات و مخالفت ها در مورد ویزه نامه خاتون 1 و با موضوعاتی از قبیل حجاب در قران و روایات چادر مشکی در تاریخ تاریخچه حجاب در ایران چادر و رنگ مشکی آغاز به کار کرد