هدف سایت فوق این است که بتواند اطلاعات جغرافیایی و فضایی را برای همه قابل دسترس سازد. شما می‌توانید با چهارچوب شرکت FGDC و سایر فعالیت‌های آن آشنا شوید و منابع خدمات اینترنتی این سایت را بشناسید. این شبکه گزراش‌ها و مقالات اطلاعاتی جالبی را در اختیار شما قرار می‌دهد.