این سایت ، تصاویر دیجیتالی جالبی را در زمینه‌ی نقشه‌های مختلف در اختیار شما می‌گذارد. در این نقشه‌ها شما می‌توانید به خوبی مرز شهرها ،رودخانه‌ها ، سواحل ، طول‌ها و عرض‌های جغرافیایی را مشاهده کنید. این تصاویر به طور گسترده‌ای در سازمان ناسا ، سازمان ملل ، CNN و بانک جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند و مورد تأیید این سازمان‌ها می‌باشند.