این سایت شما را با تاریخ ایران باستان آشنا می‌کند. این سایت شما را با وضعیت جغرافیایی این منطقه ، رشته‌کوه‌های زاگرس و صنایع دستی انسان‌های کهن این کشور تاریخی آشنا می‌کند. در این سایت اطلاعاتی درباره‌ی سلسله‌ی مادها ، هخامنشیان ، دوران Helenic و سلجوقیان در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. شما می‌توانید با جنگ‌های ایرانیان قدیم آشنا شده و اطلاعاتی درباره‌ی فرهنگ مردم آن زمان به دست آورید. این سایت مجسمه‌های تاریخی مربوط به دوران‌های تاریخی مختلف را در معرض دید کاربران قرار می‌دهد. در اینجا توضیحاتی درباره‌ی اسکندر پادشاه مقدونیه گنجانده شده است. از طریق این سایت می‌توانید با فتوحات این شخص آشنا شوید. این سایت حاوی اطلاعاتی در رابطه با دوران زرتشت و عقاید آنها می‌باشد و علاقه‌مندان می‌توانند آنها را مورد مطالعه قرار دهند.