در این سایت با شهر آمستردام هلند آشنا می‌شوید. این سایت شما را با تاریخچه‌ی این شهر آشنا ساخته و نقشه‌ی توپوگرافی آن را ملاحظه می‌کنید. ساختمان‌های تاریخی این شهر قابل مشاهده است و برای به‌دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره‌ی معماری این شهر می‌توانید از این سایت بازدید نمایید.