استان هرمزگان در جنوب ایران واقع شده است . مساحت آن 68476 کیلومتر مربع و از لحاظ وسعت ، بزرگترین شهر آن بندرعباس و کوچکترین شهر آن هرمز است . این استان از مناطق گرم و خشک ایران بوده و مقدار متوسط بارندگی سالانه آن 216 میلیمتر است . حداقل درجه حرارت این منطقه حدود 10 و حداکثر 46 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی هوای آن با توجه به فصل های مختلف سال بین 20 تا 95 درصد در نوسان است .