واقع در غرب تهران در منطقه سعادت آباد ، میدان سرو ، خیابان بخشایش