آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بلوک توکار


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
بلوک توکار

واژه انگلیسی
Internal-quality block

توضیحات
بلوک بنّائی که فقط برای پشت کار ، و در جاهائی که دیده نمی‌‌‌‌‌شود ، مناسب است.