آفتاب

واژه نامه های آفتاب

چیلر جذبی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
چیلر جذبی

واژه انگلیسی
Absorption-type liquid chiller

توضیحات
دستگاه تشکیل از مولد چگالنده ، اَبزوربِر ، اُپراتور ، پمپ‌ها ، کنترلگرها و لوازم جانبی برای سرد کردن آب ، یا مایع ثانوی با استفاده از روش‌های جذبی.