آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بادشکن


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
بادشکن

واژه انگلیسی
Abat-vent۱

توضیحات
کرکره‌هایی که در باز شدگی دیوار خارجی نصب می‌کنند تا نور و هوا از آن بگذرد ، اما مانع جریان باد شود.