آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ذرت زرد


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
ذرت زرد

واژه انگلیسی
Yellow corn

توضیحات
الف- ذرتی که دانه‌های آن زرد باشد ، در مقایسه با ذرت دانه سفید. این ذرت حاوی مواد کاروتینوئیدی است که مواد اخیر در بدن قابل تبدیل به ویتامین A است. از ذرت به طور وسیع در تغیه طیور استفاده می‌گردد. ب- در بازاریابی ، توده‌ای از ذرت که نباید حاوی بیش از ۵% دانه ذرت از رنگ‌های غیر زرد باشد.