آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مخمر غذائی ، مایه خمیر ، خمیرمایه


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
مخمر غذائی ، مایه خمیر ، خمیرمایه

واژه انگلیسی
Yeast foods

توضیحات
مخلوطی است از خمیر مایه و نمک‌های کلسیم ، سولفات‌ها و فسفات‌ها که این نمک‌ها باعث تقویت گلوتن آرد می‌شوند و نیز نمک‌های آمونیم و فسفات که باعث تقویت رشد مخمر می‌شوند. این مخلوط را طی تخمیر به خمیر نان و نوشابه‌های الکلی اضافه می‌کنند.