آفتاب

واژه نامه های آفتاب

غلات تخمیر شده با مخمر


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
غلات تخمیر شده با مخمر

واژه انگلیسی
Yeast fermentation grains

توضیحات
پس‌ماندهٔ غلات پس از مورد استفاده قرار گرفتن به عنوان منبع کربوهیدرات (انرژی) در تخمیر با مخمر.