آفتاب

واژه نامه های آفتاب

عصاره مخمر


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
عصاره مخمر

واژه انگلیسی
Yeast extract

توضیحات
این عصاره همچون گلوتامات سدیم باعث تشدی طعم در مواد غذائی می‌شود. از این عصاره به جای عصاره گوشت و طعم‌دهنده‌های دیگر به میزان ۰/۱ تا ۰/۵ درصد استفاده می‌شود.