آفتاب

واژه نامه های آفتاب

غلات تخمیر شدهٔ خشک


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
غلات تخمیر شدهٔ خشک

واژه انگلیسی
Yeast dried grains- vinegar dried grains

توضیحات
نوعی خوراک دام که از خشک کردن صحیح مخلوط غلات ، مالت وجوانهٔ مالت و گاهی کنجالهٔ تخم پنبه در تهیهٔ مخمر یا سرکه به دست می‌آید.