آفتاب

واژه نامه های آفتاب

الکل زایلیتول


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
الکل زایلیتول

واژه انگلیسی
Xylitol. C۵H۱۲O۵

توضیحات
نوعی الکل قندی است. وقتی گروه آلدئیدی قند پنج کربنهٔ زایلوز با یک گروه هیدروکسیل جایگزین شود ، الکلی به نام زایلیتول تشکیل می‌شود. این الکل ماده‌ای است شیرین کننده که شیرینی آن برابر ساکارز است و هنگام انحلال در آب سرما ایجاد می‌کند. لزجت این ماده از قند کمتر است و از آن در تولید آدامس ، شکلات‌ها و مواد دهان‌شویه استفاده می‌شود.