آفتاب

واژه نامه های آفتاب

صمغ زانتان ، صمغ گزانتان


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
صمغ زانتان ، صمغ گزانتان

واژه انگلیسی
Xanthan gum

توضیحات
نوعی صمغ که از تخمیر میکروبی توسط Xanthomonas campestris ایجاد می‌شود. این صمغ مقاومت زیادی نسبت به حرارت ، pH غلظت‌های نمکی و لزجت نسبت به حرارت ، ‌pH غلظت‌های نمکی و لزجت دارد. لزجت این صمغ با افزایش نیروی بُرشی کم می‌شود. این صمغ خاصیت صمغ آگار را برای افزایش لزجت و خاصیت صمغ کاروب را برای ایجاد ژل تشدی می‌کند. در صنایع غذائی از این نوعی صمغ به میزان ۰/۰۵ تا ۰/۵ درصد در تولید چاشنی‌های سالادی ، دسرها ، محصولات نانوائی و برخی نوشیدنی‌ها استفاده می‌شود.