آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آرد گندم


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
آرد گندم

واژه انگلیسی
Wheat flour

توضیحات
فرآوردهٔ اصلی آسیاب گندم است که در کارخانهٔ آردسازی از گندم یا آسیاب‌های سنتی استحصال می‌شود و مهم‌ترین نوع آرد در صنایع نانوائی محسوب می‌شود.