آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فعال‌ساز


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
فعال‌ساز

واژه انگلیسی
Activator.

توضیحات
ماده‌‌ای است که یک فعالیت متابولیکی را در ماده‌‌ای دیگر شروع می‌‌کند. برای مثال ، عناصر معدنی کم نیاز با بعضی ویتامین‌‌ها ترکیب می‌‌شوند تا بعضی آنزیم‌‌های مهم فعال گردند. این آنزیم‌‌ها در صورت فعال نبودن ، عمل نمی‌‌کنند.