آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شیر غیرطبیعی ، شیر چرکی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
شیر غیرطبیعی ، شیر چرکی

واژه انگلیسی
Abnormal milk.

توضیحات
۱. هر نوع شیری با طعم ، بو ، ظاهر یا ترکیبی متفاوت با شیر تازه یا شیر طبیعی؛ شیر به‌دست آمده از پستان مریض که معمولاً حاوی مواد جامد غیرچربی ، لاکتوز ، کلسیم کم و کلرور سدیم زیاد باشد. ۲. شیر دوشیده شده از پستان‌های مبتلا به ورم پستان.