آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شکم ، بطن


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
شکم ، بطن

واژه انگلیسی
Abdomen. Belly.

توضیحات
۱. در مهره‌داران ، ناحیه‌ای از بدن که حاوی درون شامه است. ۲. در پستانداران نه مهره‌داران دیگر ، شکم از قسمت جلو در حیوانات و از قسمت بالا در انسان توسط حجاب حاجز (دیافراگم) محصور می‌شود. ۳. در بندپایان ، گروه قطعات خلفی بدن که مشابه یکدیگرند.