آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خلاصه ، خلاصهٔ یک سند


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
خلاصه ، خلاصهٔ یک سند

واژه انگلیسی
Abstract

توضیحات
خلاصهٔ مطالب اساسی یک مقاله ، کتاب ، رساله ، گزارش سخنرانی و مانند آنها. در مدیریت پرسنلی به خلاصه‌ای از سوابق ، تجارب ، علائق ، و سایر اطلاعات مرتبط گفته می‌شود.