آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ساختار داده


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ساختار داده

واژه انگلیسی
Data structure

توضیحات
ساختار روابط میان فایل‌‌های موجود در یک پایگاه داده و میان اقلام داده درون هر فایل.