آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گرافیک لاک‌‌پشتی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
گرافیک لاک‌‌پشتی

واژه انگلیسی
Turtle graphics

توضیحات
گرافیکی شبیه‌‌سازی شده توسط یک آدم مکانیکی (روبوت) که درون LOGO و سایر زبان‌‌های کامپیوتر ترکیب شده است. گرافیک لاک‌‌پشتی برای آموزش هندسه و مفاهیم گرافیکی کامپیوتر به‌‌کار می‌‌رود.