آفتاب

واژه نامه های آفتاب

لاک‌‌پشت


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
لاک‌‌پشت

واژه انگلیسی
Turtle

توضیحات
شکلی کوچک و مثلثی که روی یک صفحه ، در هنگام استفاده از گرافیک لاک‌‌پشتی با زبان Logo ، نماش داده می‌‌شود. این شکل جهت خطوط را برای گرافیک نشان می‌‌دهد و برای مثال اگر یک دستورالعمل بگوید: "به جنوب حرکت کن". این شکل به سمت انتهای صفحه حرکت خواهد کرد.