آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جدول صحت


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
جدول صحت

واژه انگلیسی
Truth table

توضیحات
یک جدول‌‌بندی اصولی از تمام ترکیبات ورودی و خروجی که توسط یک مدار دودوئی ساخته می‌‌شود.