آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شیار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
شیار

واژه انگلیسی
Track

توضیحات
۱. مسیری که در طول آن ، داده‌‌‌‌‌ها روی یک وسیله پیوسته یا چرخنده مانند نوار یا دیسک مغناطیسی ذخیره می‌‌‌‌‌شوند. ۲. پیگیری یا ضبط مکان متحرک مکان‌‌‌‌‌نمای یک نمایش تصویر ، قلم ، ماوس (موش) یا سایر دستگاه‌‌‌‌‌های ورودی.