آفتاب

واژه نامه های آفتاب

صفحه حساس به تماس


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
صفحه حساس به تماس

واژه انگلیسی
Touch-sensitive screen

توضیحات
۱. صفحه نمایشی که روی آن مشخص می‌‌‌‌‌تواند توسط فشار نواحی مشخصی با انگشت یا شیء دیگر ، فرامین را وارد کند. ۲. نوع خاصی از نمایش تصویری که معمولاً با یک ورقه پلاستیک صاف در جلوی یک لامپ تصویر یکی می‌‌‌‌‌شود. صفحه می‌‌‌‌‌تواند محلی را که تماس حاصل شده است تشخیص داده و کامپیوتر هم عملکرد مشخص شده را انجام دهد.