آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامه‌‌‌‌‌نویسی از بالا به پائین


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
برنامه‌‌‌‌‌نویسی از بالا به پائین

واژه انگلیسی
Top-down programming

توضیحات
یک روش برنامه‌‌‌‌‌نویسی که با کلی‌‌‌‌‌ترین جملات یک برنامه شروع شده و به مجموعه‌‌‌‌‌های جزئی از روال‌‌‌‌‌های رو به تزاید تقسیم می‌‌‌‌‌شود.