آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نوار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
نوار

واژه انگلیسی
Tape

توضیحات
یک نوار با روکش فلزی و ماده حساس مغناطیسی که برای وارد کردن داده ، ذخیره یا خروجی استفاده می‌‌شود. داده‌‌ها معمولاً در چندین شیار در عرض نوار به‌‌صورت سری ، و نسبت به حرکت خواندن و نوشتن به‌‌صورت مورت ذخیره می‌‌گردند.