آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کامپیوترهای پشت سرهم


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
کامپیوترهای پشت سرهم

واژه انگلیسی
Tanden Computers

توضیحات
دو کامپیوتر متصل به یکدیگر که هم‌‌زمان روی یک مسئله یکسان کار می‌‌کنند.