آفتاب

واژه نامه های آفتاب

لوح ، تابلو


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
لوح ، تابلو

واژه انگلیسی
Tablet

توضیحات
وسیله ورودی که داده‌‌های گرافیکی و تصویری را برای استفاده در کامپیوتر ، به ورودی‌‌های دودوئی تبدیل می‌‌کند. ر.ک GRARHICS TABLET. DIGITIZER