آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تشخیص کارکتر


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
تشخیص کارکتر

واژه انگلیسی
Character recognition

توضیحات
تکنولوژی استفاده از ماشین ها برای تشخیص خودکار علائم خواندنی (برای انسان). اکثر اوقات این علائم ، کارکترهای الفبا - عددی هستند که هویت های آنها توسط کدهای خواندنی (توسط ماشین) بیان می شود. عملیات تبدیل اعداد و حروف به شکل مناسب برای پردازش الکترونیکی داده ، یکی از روش های مهم اطلاعات به سیستم های کامپیوتری می باشد.