آفتاب

واژه نامه های آفتاب

وضوح پایین


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
وضوح پایین

واژه انگلیسی
Low resolution

توضیحات
مربوط است به کیفیت و دقت بیشتری در جزئیات که می‌تواند توسط یک نمایش گرافیکی ارائه گردد. کیفیت وضوح بستگی به تعدادی از واحدهای (سلولهای تصویری) اساسی تشکیل‌دهندهٔ تصویر در یک عکس دارد. تصاویر با وضوح پایین توسط تعدادی از سلول‌های تصاویری تولید می‌شود. بنابراین همانند تصاویر با وضوح بالا یکپارچه و واضح نیستند. برخلاف HIGH RESOLUTION. رجوع کنید به RESOLUTION.