آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مدیریت سطح پایین


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مدیریت سطح پایین

واژه انگلیسی
Lower - level management

توضیحات
یک زبان برنامه‌نویسی وابسته به ماشین که توسط یک اسمبلر به دستورالعمل‌ها و اشکال داده ماشین معینی ترجمه شده است. همانند ASSEMBLY LANGUAGE و برعکس HIGH-LEVEL LANGUAGE.